Til innholdet

Privatumo politika

1. Apie šį dokumentą

Šiame asmeninių duomenų politikos dokumente aprašoma informacija, kurią mes renkame, apdorojame, bendriname ir laikome, įskaitant asmeninę informaciją, kuri naudojama paslaugų ir sprendimų, kuriuos teikia „GSGroup“ (bendrai vadinamos „paslaugomis“), tikslams.

Šiame politikos dokumente terminai „GSGroup“, „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia „GSGroup“ ir jos filialus.

Šios paslaugos skirtos naudoti organizacijų ir pasamdytiems darbuotojams, laikantis organizacijos nurodymų. Paslaugas naudojate paskyroje, kurią jums išdavė darbdavys arba kita organizacija (jūsų „organizacija“), tačiau ši organizacija gali turėti savo politiką, susijusią su informacijos, kurią jūs pateikiate arba teikiate naudodami paslaugas, laikymu, prieiga, modifikacija, šalinimu ir saugojimu. Tai reiškia, kad jūsų organizacija turi teisę i) valdyti ir administruoti jūsų „GSGroup“ paskyrą (toliau – „jūsų paskyra“) ir ii) gauti ir apdoroti bet kokius duomenis, kuriuos pateikiate, generuojate arba perduodate naudodamiesi paslaugomis, įskaitant, pavyzdžiui, jūsų pareigas ir ryšius.

Jūsų organizacija yra duomenų valdytoja. „GSGroup“ yra duomenų tvarkytoja, kuris apdoroja jūsų asmeninius duomenis, įskaitant visus asmeninius duomenis, kuriuos pateikiate savo organizacijos vardu naudodamasis paslaugomis.

Kreipkitės į savo organizaciją visais privatumo klausimais, įskaitant bet kokius su „GSGroup“ susijusius įmonės susitarimus, kuriuos ji turi dėl jūsų naudojimosi Paslaugomis. Skundai gali būti teikiami jūsų organizacijai arba nacionalinei duomenų apsaugos institucijai.

Jei turite klausimų dėl šio privatumo politikos dokumento ir asmeninių duomenų, tvarkomų teikiant paslaugas, galite susisiekti su mumis adresu privacy@gsgroup.lt

2. Principai

„GSGroup“ yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą ir vystyti technologiją, kuri suteikia jums galingiausią ir saugiausią buvimo internete ir neprisijungus prie jo patirtį.

Naudodamiesi paslaugomis jūs sutinkate su šiame dokumente aprašytais duomenų pavyzdžiais ir sutinkate, kad mes galėtume rinkti ir apdoroti informaciją, kaip aprašyta toliau.

3. Tikslas – kodėl mes apdorojame duomenis Jūsų asmeninių duomenų tvarkymo tikslas yra įvykdyti sutartį, kurią „GSGroup“ turi su jumis ar jūsų bendrove. Ką tai reiškia, kokius duomenis mes renkame ir apdorojame, kaip, kur ir kaip ilgai mes juos apdorojame, aprašyta toliau.

Svarbu, kad perskaitytumėte tai, nes jūs, pradėdami naudotis paslaugomis, suteikiate savo organizacijai ir mums, kaip jūsų organizacijos duomenų tvarkytojai, savo sutikimą tvarkyti jūsų asmeninius duomenis minėtu tikslu.

4. Tvarkymo teisinis pagrindas

Teisinis asmeninių duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų susitarimas su jūsų organizacija, nes naudojimasis paslaugomis yra natūralus įrankis, skirtas jūsų darbui organizacijoje. Be to, teisinis pagrindas taip pat būtų jūsų sutikimas ir atitinkami duomenų apsaugos įstatymai. Mūsų duomenų apdorojimas reikalingas tam, kad galėtume įvykdyti mūsų susitarimą su jūsų organizacija.

Jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus ir reglamentus dėl asmeninių duomenų, kurie nuo 2018 m. gegužės 25 d. apims ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – GDPR). Pagal GDPR turite teisę reikalauti:

Prieigos prie savo asmeninių duomenų

Galimybės taisyti ar šalinti asmeninius duomenis

Jūsų duomenų perkeliamumo – asmeninių duomenų gavimo siekiant juos perduoti kitiems paslaugų teikėjams

Jūsų asmeninių duomenų pateikimas yra savanoriškas ir jūs turite teisę riboti naudojimąsi asmeniniais duomenimis, tačiau tam tikra pagrindinė informacija būtina, kad paslaugos galėtų veikti.

Jei turite tokių klausimų, kreipkitės į savo organizaciją, kaip aprašyta 10 skirsnyje.

5. Kokius duomenis mes renkame

Bendras duomenų rinkimas, taikomas visiems „GSGroups“ produktams (įskaitant visas subkategorijas)

Jūsų vardas ir pavardė

Kontaktinė informacija: telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, adresas, el. pašto adresas

Vieta – GPS duomenys naudojant paslaugas arba naudojant transporto priemonę ar kitus objektus, prijungtus prie sekimo paslaugų

Transporto priemonės registracijos numeris

Susirašinėjimai su naudotojais, atsiliepimai, pasiūlymai ir idėjos

Atsiskaitymo informacija ir

Informacija, kurią pateikiate mums, kai jūs arba jūsų organizacija susisiekia su mumis arba kreipiasi pagalbos dėl paslaugų.

A) Be to, toliau nurodyta informaciją, kurią renka „Fleetsystems“:

Prisijungimo informacija: naudotojo vardas ir slaptažodis

Prisijungimo laikas

Vieta – GPS duomenys naudojant paslaugas arba naudojant transporto priemonę ar kitus objektus, prijungtus prie sekimo Paslaugų

IP adresas. Mes automatiškai renkame tam tikrą informaciją jūsų organizacijos vardu naudodami Paslaugas, pvz., jūsų interneto protokolo (IP) adresą ir kitus naršyklės ar įrenginio identifikatorius, naršyklės tipą, operacinę sistemą, avarijos duomenis, interneto paslaugų teikėją, jūsų naudojimosi paslaugomis datą ir laiką, taip pat kitą informaciją apie jūsų veiklą teikiant paslaugas. Tai registruojama diagnostikos ir saugumo tikslams.

E) Be to, „Spotguard“ renka:

IP adresai. Mes automatiškai renkame tam tikrą informaciją jūsų organizacijos vardu naudodami paslaugas, pvz., jūsų interneto protokolo (IP) adresą. Tai registruojama diagnostikos ir saugumo tikslams. Pirmiau nurodytą informaciją teikiate jūs ar jūsų veikla naudojantis paslaugomis arba tai yra iš jūsų organizacijos gaunama informacija. „Spotguard“ draudimo klientai:

IP adresas. Mes automatiškai renkame tam tikrą informaciją jūsų draudimo bendrovės vardu naudodami paslaugas, pvz., jūsų interneto protokolo (IP) adresą. Tai registruojama diagnostikos ir saugumo tikslams.

Pirmiau nurodytą informaciją teikiate jūs ar jūsų veikla naudojantis paslaugomis arba tai yra iš jūsų organizacijos gaunama informacija.

6. Kaip mes naudojame jūsų duomenis

Surinkta informacija naudojama paslaugoms teikti, vystyti ir tobulinti, įskaitant informaciją, būtiną mūsų paslaugoms ir saugos funkcijoms tobulinti.

Mes arba jūsų organizacija jūsų kontaktinius duomenis gali naudoti, kai siunčia jums informaciją arba prašo jūsų dalyvauti apklausose dėl paslaugų naudojimo.

Mes taip pat galime naudotis šia informacija apibendrinta, neidentifikuota forma tyrimų tikslams, ir tokia informacija gali padėti mums priimti sprendimus dėl pardavimo, rinkodaros, produkto kūrimo ir verslo veiklos.

Mes naudojame pramoninio standarto metodus, kad ši informacija būtų saugi ir patikima, kol ji perduodama per jūsų tinklo ryšį ir per internetą mūsų serveriams, esantiems Norvegijoje.

Visa informacija ir visi į paslaugas nusiųsti failai yra užšifruoti nusiuntus į mūsų nuotolinėmis duomenų saugyklomis pagrįstą paslaugą.

7. Kur apdorojame jūsų duomenis

Iš jūsų renkami asmeniniai duomenys laikomi ir tvarkomi mūsų serveriuose „Torp IT“ Norvegijoje arba kitose ES ar EEE šalyse.

8. Informacijos atskleidimas „GSGroup“ nebendrina asmeninės informacijos jokiais komerciniais ar rinkodaros tikslais, nesusijusiais su „GSGroup“ produktų ir paslaugų pristatymu. Asmeninė informacija bus bendrinama jūsų organizacijai; tai yra paslaugų tikslo dalis.

Toliau pateikiamos ribotos situacijos, kai galime bendrinti asmeninę informaciją.

Su jūsų aiškiu sutikimu: mes galime bendrinti asmeninę informaciją, kai turime jūsų sutikimą.

Jūsų asmeninę informaciją „GSGroup“ arba jos paslaugų teikėjai gali rinkti, apdoroti ir laikyti Europos Sąjungoje, EEE arba ES standartą atitinkančių privatumo taisyklių reguliuojamose vietose. Todėl jūsų asmeninei informacijai gali būti taikomi teisiniai reikalavimai, įskaitant teisėtus reikalavimus, kad būtų galima atskleisti asmeninę informaciją vyriausybinėms institucijoms tose jurisdikcijose.

Teisiniai reikalavimai. Jei mes gauname teismo šaukimą, orderį, atradimo įsakymą ar kitą prašymą ar užsakymą iš teisėsaugos agentūros, teismo, kito vyriausybinio subjekto ar bylos šalies, siekiančios su paslaugomis susijusių duomenų, mes padarysime pagrįstus mėginimus nukreipti prašančiąją šalį ieškoti duomenų tiesiai iš jūsų organizacijos. Jei paprašysime prašančiosios šalies pateikti užklausą organizacijai, jūsų organizacijos kontaktinę informaciją pateiksime prašančiajai šaliai. Jei būsime teisiškai priversti pateikti informaciją ir jei nebus teisiškai draudžiama, mes imsimės pagrįstų pastangų pranešti jūsų organizacijai, kad ji galėtų jus informuoti pagal jūsų organizacijos politiką ir taip, kaip leidžia įstatymai. Mes nukreipsime visus prašymus pateikti informaciją pagal duomenų apsaugos įstatymus jūsų organizacijai, nebent tai būtų draudžiama pagal įstatymus.

Suvestiniai arba nuasmeninti duomenys. Mes galime bendrinti neasmeninę informaciją (pavyzdžiui, suvestinius ar anonimizuotus klientų duomenis), gerinti, prižiūrėti ir valdyti „GSGroup“ programinę įrangą, produktus ir paslaugas bei kurti ir platinti tokių produktų ir paslaugų naudojimo ataskaitas. Mes imamės priemonių, kad ši neasmeninė informacija nebūtų susieta su jumis.

9. Sauga ir saugumas

Mes naudojame mūsų turimą informaciją siekdami patikrinti paskyras ir veiklą bei skatinti mūsų paslaugų saugą ir saugumą jūsų organizacijos vardu, pvz., tiriant įtartiną veiklą arba mūsų sąlygų ar politikos pažeidimus. Mes sunkiai dirbame, kad apsaugotumėme jūsų paskyrą naudodami inžinierių komandas, automatines sistemas ir pažangias technologijas, pvz., kodavimą ir automatinį mokymąsi.

10. Prieiga prie jūsų informacijos ir jos keitimas

Jūs ir jūsų organizacija galite pasiekti, pataisyti arba pašalinti informaciją, kurią įkėlėte į paslaugas naudodami Paslaugose esančius įrankius. Jei negalite to padaryti naudodami paslaugose pateiktus įrankius, susisiekite su savo organizacija tiesiogiai, kad galėtumėte pasiekti arba pakeisti savo informaciją.

Pakeitimai, kuriuos atliekate paslaugų informacijai, tuoj pat įsigalioja jūsų konkrečiam tinklui, bet duomenis saugos „GSGroup“ atsarginėse kopijose per komerciškai priimtiną trukmę ir kaip nurodė jūsų organizacija.

11. Paskyros uždarymas

Jei norėtumėte nustoti naudotis paslaugomis, kreipkitės į savo organizaciją. Taip pat, jei nustotumėte dirbti organizacijoje arba su organizacija, organizacija gali laikinai sustabdyti jūsų paskyrą ir (arba) pašalinti bet kokią su jūsų paskyra susietą informaciją.

Uždarius paskyrą paprastai per 30 dienų pašalinama paskyra jūsų organizacijos vardu, bet tam tikra informacija protingą laiką gali likti atsarginėse kopijose, kaip nurodė jūsų organizacija. Atminkite, kad kuriamas ir paslaugose bendrai naudojamas turinys priklauso jūsų organizacijai ir gali likti paslaugoje ir būti prieinamas net tada, kai jūsų organizacija išjungia arba pašalina jūsų paskyrą. Taigi paslaugose teikiamas turinys yra panašus į kitų tipų turinį (pvz., pristatymus arba atmintines), kurį galite generuoti savo darbo eigoje.

12. Kiek laiko laikome jūsų informaciją

„GSGroup“ paprastai laiko jūsų asmeninę informaciją „GSGroup“ serveriuose tol, kol jūs arba jūsų organizacija yra „GSGroup“ klientas. Priklausomai nuo teisinių laikymo trukmės reikalavimų, pavyzdžiui, apskaitos reikmėms, duomenis galime laikyti iki 10 metų.

Kaip aprašyta pirmiau, turite teisę prašyti duomenis pašalinti.

13. Privatumo politikos pakeitimai

Kartkartėmis galime šią privatumo politiką atnaujinti. Atnaujinę privatumo politiką mes jus, kai prisijungsite kitą kartą, paraginsime sutikti su nauja mūsų privatumo politikos versija.

Kas yra slapukai?

Slapukai (cookies) yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje įdeda jūsų lankomos svetainės. Jie daugiausia naudojami tam, kad svetainės veiktų kuo optimaliau, be to, kad pateiktų informaciją svetainės savininkui.

Dauguma šiuolaikinių naršyklių automatiškai priima slapukus pagal numatytuosius nustatymus, tačiau galite pasirinkti pakeisti naršyklės nustatymus, kad slapukai nebūtų priimami.

Slapukų naudojimas „GSGroup“ svetainėje:

gsgroup.no, gsgroup.se, gsgroup.dk, gsgroupfinland.fi, gsgroup.de, gsgroup.hu, gsgroup.ee, gsgroup.lt, gsgroup.lv, onegsgroup.com

Mes naudojame slapukus ir kitas internetines identifikavimo technologijas, tokias kaip pikseliai, kad tiems, kurie naudojasi mūsų svetainėmis, suteiktų geresnę vartotojo patirtį. Naudodamiesi šiomis svetainėmis sutinkate naudoti tokią atpažinimo technologiją.  

Analizės ir statistika:

Mes taip pat naudojame šią informaciją rinkdami informaciją apie vartotojus ir statistiką apie naudojimąsi svetainėmis. Mes renkame pvz. Informacija apie puslapių lankymą ir naršymą puslapiuose, kad būtų galima pamatyti, kurie straipsniai ir temos labiausiai domina, ir ar svetainės skaitytojai gali lengvai rasti ieškomą turinį. Mes taip pat naudojame informaciją apie naudojimąsi informacijai apie svetainių naudojimą generuoti. Šiose ataskaitose pateikiama apibendrinta informacija apie vartotojus ir jie nėra atskiriami.

Mes naudojame slapukus ir informacijos rinkimo priemones tokias kaip:

- Google Analytics

- Google AdWords

- Google Tag Manager

- Facebook

Duomenų tvarkymo susitarimas